Služby

zemní a výkopové práce

 • výkopy veškerých inženýrských sítí – plynovody, vodovody, splašková a dešťová kanalizace, elektrické přípojky, …
 • výkopy základů rodinných domů či jiných staveb
 • hloubení jímek, bazénů a zahradních jezírek
 • výkopy drenáží a svodů
 • skrývka zeminy
 • terénní úpravy
 • zahrnovací práce

demoliční a bourací práce

 • demolice betonových a asfaltových povrchů
 • bourání zdí a dalších menších objektů
 • řezání živice a betonu
 • naložení a odvoz suti

nakládací a manipulační práce

 • složení a přemístění palet
 • naložení a přemisťování sypkých materiálů
 • dovoz stavebního materiálu

zimní údržba

 • prohrnování cest, parkovišť a jiných průmyslových objektů

řezání živice a betonu